Döküman No
SÜFAK.TL.0052
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihazın fişini prize takınız.
  2. Cihazın su vanasını açık konuma getiriniz.
  3. İçerisinde örnek bulunan cam krozelerinizi standa koyarak yakma ünitesine yerleştiriniz.
  4. Krozelerin üzerine su sirkülasyonunun gerçekleştiği kapak ünitesini kapatınız.
  5. Cihazın önünde bulunan “Main” düğmesini “On” konumuna getiriniz.
  6. “Energy%” düğmesinden istenilen enerji ayarlarını yapınız.
  7. İşlem süresi sonunda cihazın “Main” düğmesi “Off” konumuna getirilerek kapatılır, suyu vanası kapatılır ve cihazın fişi çıkarılır.