Döküman No
SÜFAK.TL.0059
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihazın fişini prize takınız.
  2. Cihazın arka kısmında bulunan “Power” düğmesini “on” konumuna getiriniz.
  3. Cihazın üzerindeki “Timer” düğmesini saat yönünde çevirerek istenilen süreyi ayarlayınız.
  4. İçerisinde örnek bulunan stomakır poşetini cihaza yerleştiriniz ve kapağını kapatınız..
  5. İşlem süresi sonunda cihazın kapağını açarak poşetleri cihazdan alınız.
  6. “Power” düğmesi “Off” konumuna getirerek cihazı kapatınız.