Doküman No
SÜFAK.TL.0017
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Cihazın ön kısmında bulunan sigorta düğmesini “1” konumuna getiriniz.
  2. Cihazın fan düğmesine basarak çalışır konuma getiriniz.
  3. Fanın çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Aydınlatma sistemini açmak için ışık düğmesini “Açık” konumuna getiriniz.
  4. Ön cam paneli sadece kollarınızı geçirebilecek yüksekliğe getiriniz.
  5. Çalışma sırasında mutlaka önlük, eldiven, maske ve laboratuvar gözlüğü kullanınız.
  6. Çalışma bittikten sonra fan ve aydınlatma sistemlerini ilgili düğmeleri “Kapalı” konumuna getirerek kapatınız.