Döküman No
SÜFAK.TL.0017
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Cihazın ön kısmında bulunan sigorta düğmesini “1” konumuna getiriniz.
  2. Cihazın fan düğmesine basarak çalışır konuma getiriniz.
  3. Fanın çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Aydınlatma sistemini açmak için ışık düğmesini “Açık” konumuna getiriniz.
  4. Ön cam paneli sadece kollarınızı geçirebilecek yüksekliğe getiriniz.
  5. Çalışma sırasında mutlaka önlük, eldiven, maske ve laboratuvar gözlüğü kullanınız.
  6. Çalışma bittikten sonra fan ve aydınlatma sistemlerini ilgili düğmeleri “Kapalı” konumuna getirerek kapatınız.