Doküman No
SÜFAK.TL.0048
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
  2. Cihazın yanında bulunan “Power” düğmesini “On” konumuna getirerek çalıştırınız.
  3. Isıtılmak ve karıştırılmak istenen kap cihazın üzerine yerleştirilir.
  4. Karıştırma işlemi için kap içerisine manyetik çubuk (balık) konur.
  5. Isıtma işlemi için, ısıtma “Heater” tuşuna basılır ve “Temp” tuşları ile istenilen sıcaklık ayarlanır.
  6. Karıştırma işlemi için, “Set speed” düğmesini saat yönünde döndürülerek istenilen hız ayarlanır.
  7. İşlem süresi sonunda karıştırma ve ısıtma hızını kontrol eden düğmeler kapalı duruma getirilir.