Döküman No
SÜFAK.TL.0077
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı :

 

  1. Mikroskop fişi prize takılır.
  2. Temizleme bezi ile oküler ve mercekler temizlenir.
  3. En küçük büyütmeli objektif hazır konuma getirilir.
  4. İncelenecek olan materyal lam-lamel arasına konularak mikroskop tablasına yerleştirilir.
  5. Mikroskobun alt tarafındaki lamba düğmesinden ışık seviyesi ayarlanır.
  6. İncelenecek olan materyale göre gerekli büyütme objektifleri rovelver yardımı ile değiştirilir.
  7. Mikroskoba bağlantılı bilgisayar yardımı ile fotoğraf ya da görüntü çekilmek isteniyorsa, bilgisayar açılır ve bilgisayarda bulunan ‘’LAS EZ’’ uygulaması tıklanıp menüden istenen kamera ayarları seçilerek ‘’Acquire image’’ butonuyla fotağraf çekilir ve istenilen dosya hedefine kaydedilir.
  8. 100X büyütmeli objektif kullanılması gerektiği durumlarda objektif ayarlanmadan önce lamel üzerine immersion yağı damlatılarak incelemeye geçilir.İnceleme işlemi bittikten sonra lamba düğmesinden ışık kapatılır ve en küçük büyütmeli objektif ayarlanarak materyal tabladan alınır. Xylol ile 100X objektif silinerek immersion yağının temizlenmesi sağlanır. (İmmersion yağının kullanılmadığı durumlarda objektifler temizleme bezi ile silinir).
  9. Mikroskop fişi prizden çıkarılarak mikroskobun ilgili bölmesine yerleştirilir.