Doküman No
SÜFAK.TL.0072
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Cihazın fişini takınız ve cihazın otomatik ağırlık kalibrasyonunu yapmasına izin veriniz.
  2. Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın sağ alt tarafında bulunan kısımda kırmızı yuvarlak çizgi ile belirtilen yuvarlak içerisine hava kabarcığının girmesini sağlayarak cihazı denge konumuna getiriniz.
  3. On/off düğmesine basarak cihazı açınız.
  4. Pencereler açılarak, tartım kabı tartım bölmesi ortalanarak yerleştirilir. Pencereler kapatılır.
  5.  “®0/T¬” tuşuna basılarak darası alınır, tartılacak malzeme tartım kabına eklenir. (Max. tartım limiti; dara ağırlığı dahil toplam 220 gramdır)
  6. Tartımı gerçekleştirdikten sonra tartım kabını dışarı alınız.
  7.  Kullandığınız spatülü, cihazı ve etrafını temizleyiniz.
  8. On/Off tuşuna basılı tutarak tartıyı kapatınız ve fişini çekiniz.