Doküman No
SÜFAK.TL.0043
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın fişini prize takınız.
  2. Cihazın su vanasını açık konuma getiriniz.
  3. Set düğmesinden istenilen sıcaklık ve süreleri ayarlayınız.
  4.  Hazırlanan numuneleri cihaza yerleştiriniz ve güvenlik kolunu çekiniz.
  5.  Cihazın üzerindeki siyah yuvarlak kolları “immersion” konumuna, beyaz çubukları ise dikey konumuna getiriniz.
  6. 30 dakika sonra cihazın uyarı sesini takiben “enter” tuşuna bir kez basınız ve siyah kolları “washing” konumuna getiriniz.
  7. 60 dakika sonra cihazın uyarı sesini takiben “enter” tuşuna bir kez basınız ve beyaz çubukları yatay konumuna getiriniz.
  8.  20 dakika sonra cihazın uyarı sesini takiben cihazı kapalı konuma getiriniz ve cihaz soğuduktan sonra numuneleri alınız.
  9.  Arıza durumunda bakımı ile ilgili birime başvurunuz.