Döküman No
SÜFAK.TL.0022
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Kullanma Talimatı

  1. Etüvün kapağını açınız.
  2. Steril olmasını istediğiniz malzemeleri içine yerleştiriniz ve kapağını kapatınız.
  3. Cihazın üstündeki açma düğmesini (Tuş veya yuvarlak) açınız.
  4. Isı ayar düğmesini istediğiniz dereceye getiriniz. Etüvünüzün marka ve modeline göre saat ayarı varsa saat ayarlaması yapınız.