Döküman No
SÜFAK.TL.0026
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihaz kablosu prize takılır. On/ Off tuşuna basılarak çalıştırılır.
  2. Ölçüm probu numuneye daldırılır okuma tuşuna basılır.
  3. Ölçüm sabitlendikten sonra cihaz aynı yolla kapatılır.