Doküman No
SÜFAK.TL.0027
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın kapağı açılarak kurutulmak istenilen numuneler cihazın içine yerleştirilir.
  2. Cihazı açma-kapama düğesinden açılınız.
  3. Sıcaklık ayar butonuna basınız.
  4. Çalışacağınız sıcaklık değerini sıcaklık ayarı ile ilgili artırma ve eksiltme butonlarını kullanarak ayarlayınız.
  5. Sıcaklık ayar butonuna tekrar basarak ayarladığınız değeri hafızaya alınız.
  6. Zaman ayar butonuna basınız.
  7. Çalışacağınız süre değerini zaman ayarı ile ilgili artırma ve eksiltme butonlarını kullanarak ayarlayınız (1dakika-99,9 saat, Hold: süresiz çalışma )
  8. Zaman ayar butonuna basarak değerleri kaydediniz.
  9. Start / Stop butonuna basarak programınızı çalıştırabilirsiniz.
  10. İşlem sona erdikten sonra açma-kapama düğmesi ile cihazı kapatınız.