Doküman No
SÜFAK.TL.0019
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın kablosunu prize takıp On/Off düğmesi ile cihaz çalıştırılır.
  2. Cihazın parametreleri kontrol etmesi için yaklaşık 5 dakika beklenir.
  3. Numune ölçümü için hazır olarak alınan kitler prosedürüne uygun olarak küvetler veya hazır tüpler vasıtasıyla cihaza yerleştirilir.
  4. Cihazın kullanımı bittikten sonra küvetler çıkarılır, cihaz kapatılır.