Döküman No
SÜFAK.TL.0013
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

  1. Teraziyi düz bir zemine koyunuz. Terazinin denge ayarını yapınız (denge ayarı yapılırken donanımın arka kısmındaki hareketli dairenin çember sınırlı içinde olmasına özen gösterilir).
  2. Denge ayarı yapıldıktan sonra terazinin yerinden oynatılmaması gerekir.
  3. Terazinin üzerinde ve içinde daha önceden dökülmüş madde varsa bir fırça yardımı ile temizleyiniz.
  4. ON-OFF düğmesine basarak teraziyi açınız. Tartım yapılırken kullanılacak objenin (kağıt, ependorf, beher vb.) ‘’Tare’’düğmesine basılarak darasını alınız.
  5. Tartımı yapılacak maddeyi spatül yardımı ile teraziye koyup ölçüm yapınız.
  6. ON-OFF düğmesine basılarak kapatınız ve fişi prizden çekiniz.