Doküman No
SÜFAK.TL.0041
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihaz yan tarafında bulunan açma kapama düğmesinden açılır.
  2. “OPEN” tuşuna basılarak cihazın kapağının açılması sağlanır.
  3. Rotor 50 mL’lik veya 15 mL’lik falcon tüplere göre ayarlanır.
  4. Örnekler rotor içerisine eşit ağırlıkta olacak şekilde karşılıklı olarak yerleştirilir.
  5. İster “RCF” ile kayıtlı protokoller kullanılarak çalışma yapılabilir. İstenirse de “SELECT” tuşuna basılarak dönme hızı (rpm), sıcaklığı ve süresi ekranın sağındaki tuş ile çevrilerek ayarlanabilir ve “IMPULS” tuşuna basılarak kaydedilir.
  6. Tüpler yerleştirildikten sonra kapağı elle bastırılarak kapatılır ve “START” tuşuna basılarak çalıştırılır.
  7. İşlemin sonunda “OPEN” tuşuna basılarak kapak otomatik olarak açılır ve örnekler yerlerinden alınır.
  8. Cihazın temizliği alkollü bez ile yapılabilir.
  9. Cihaz açma kapama düğmesinden kapatılır.