Doküman No
SÜFAK.TL.0088
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihaz fişe takılır
  2. Açma kapama düğmesiyle açılır.
  3. Titreşim ayarlama düğmesiyle istenilen hız ayarlanır.
  4. Karıştırma işlemi bittikten sonra açma kapama düğmesinden cihaz kapatılır.