Döküman No
SÜFAK.TL.0098
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Kullanma Talimatı

  1. Cihaz fişe takılır
  2. Açma kapama düğmesiyle açılır.
  3. Titreşim ayarlama düğmesiyle istenilen hız ayarlanır.
  4. Karıştırma işlemi bittikten sonra açma kapama düğmesinden cihaz kapatılır.