Döküman No
SÜFAK.TL.0088
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

  1. Cihaz fişe takılır
  2. Açma kapama düğmesiyle açılır.
  3. Titreşim ayarlama düğmesiyle istenilen hız ayarlanır.
  4. Karıştırma işlemi bittikten sonra açma kapama düğmesinden cihaz kapatılır.