Döküman No
SÜFAK.TL.0068
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı :

  1. Çevirme kolu üzerindeki kilit açılır ve bıçak sabitleştirip, açı, yatay hareket mandalları sıkıştırılır.
  2. Bıçak açısı sert dokularda dik olarak ayarlanır.
  3. Parafin blok yuvasına takılarak sabitleştirilir ve yüzeyi çevirme kolu yardımıyla düzlendikten sonra mikron düğmesiyle seçilmiş olan (0,5-60 mikron) incelikte kesitler alınarak 40 derece su banyosu yüzeyine konur ve açılması sağlanır.
  4. Çalışma sonunda kesici bıçak çıkarılır, çevirme kolu kilitlenir, ve cihazın kaba
  5. temizliği yapılır.