Doküman No
SÜFAK.TL.0068
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Çevirme kolu üzerindeki kilit açılır ve bıçak sabitleştirip, açı, yatay hareket mandalları sıkıştırılır.
  2. Bıçak açısı sert dokularda dik olarak ayarlanır.
  3. Parafin blok yuvasına takılarak sabitleştirilir ve yüzeyi çevirme kolu yardımıyla düzlendikten sonra mikron düğmesiyle seçilmiş olan (0,5-60 mikron) incelikte kesitler alınarak 40 derece su banyosu yüzeyine konur ve açılması sağlanır.
  4. Çalışma sonunda kesici bıçak çıkarılır, çevirme kolu kilitlenir, ve cihazın kaba
  5. temizliği yapılır.