Doküman No
SÜFAK.TL.0094
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihaz kullanılırken ilk önce cihaza ait olan fiş prize takılır ve böylece elektrik akışı sağlanır. Sonra cihazın kapağının üzerindeki kol yukarı doğru çevrilerek kapak açılmış olur. Cihazın içine numune koyulur. Cihazın kapağı itilerek ve üzerindeki kol aşağı doğru çevrilerek kapak kapatılmış olur. Çalışmak istediğimiz sıcaklık cihazın üzerinde yer alan sıcaklık göstergesinde ayarlanır. İstenilen sıcaklıkta ne kadar sürede çalışacağımız yine cihazın üst kısmında yer alan zaman ayarlayıcı gösterge ile sağlanır. Çalışma süresi dolunca belli bir süre beklendikten sonra yine aynı şekilde cihazın kapağının üzerinde kol yukarıya doğru çevrilir kapak açılır ve numune içinden alınır. Daha sonra işlem yapmayacaksak cihazın kapağı kapatılır kol aşağıya doğru çevrilir ve cihazın fişi prizden çıkarılır.
  2. Cihazın kalibrasyona ihtiyacı yoktur.
  3. Cihaz laboratuar ortamında çalışmaktadır. Cihazın içi daima temiz ve kuru tutulmalıdır. Cihazın içine koyulacak maddeler ısıya dayanıklı cam malzemeler içinde konulmalı ve ağızları alüminyum folye veya saat camıyla kapatılmalıdır.
  4. 220 V.lık elektrik gücü gereklidir. Topraklama tesisatı olmalıdır.
  5. Cihazın içi daima temiz ve kuru tutulmalı. Cihazın kapağı sürekli açık kalmamalı. Cihazın içine patlayıcı kimyasal maddeler konulmamalı. Cihazın içine plastik maddeler cihazın içine konulmamalıdır. Yüksek sıcaklıkta çalışılırken ısıya dayanıklı eldiven ve/veya maşa kullanılmalıdır.
  6. Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.
  7. Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.
  8. Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.