Döküman No
SÜFAK.TL.0081
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Aç/kapa anahtarı ile kabini çalıştırınız. Tam hız konumu otomatik olarak seçilidir.
  2. Fan çalışmaya başlar ve floresan lamba yanar. Hava akışı hızı doğru değeri (0.4m/s) bulana kadar ışıklı alarmlar devrede kalır. Hız göstergesinde “-.-“ görülür.
  3. Dikkat!! Çalışmaya başlamadan önce 15 dakika süresince (alarmlar devreden çıksa bile) bekleyiniz. Böylelikle HEPA filtre, partikülleri tutacak şekilde elektronegatif elektrik ile yüklenir.
  4. Bu bekleme süresi ayrıca kabin çalışmadığı süre boyunca içeride oluşan tozun ayrıca atılması içindir.