Doküman No
SÜFAK.TL.0006
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. İlk önce pano içindeki termikler kontrol edilir ve çalışır konumda olduğu görülür.
  2. Filtreye gelen borunun vanası suyun filtreden geçeceği konuma getirilir. Eğer filtreden su geçmesi istenmiyorsa vana filtreden geçmeyecek konuma getirilir.
  3. Ardından pano üzerindeki şalter 0 konumundan 1 konumuna getirilerek cihaz çalıştırılır.
  4. Pano üzerindeki kontrol panelinde “sistem açık” ışığının yandığı görülür.
  5. Filtrenin geri yıkama tipi “tek yön-çift yön” havuzlardaki suyun kirlilik durumuna göre seçilir.
  6. Gerekli durumlarda pano üzerindeki yeşil renkli manuel geri yıkama düğmesine basarak filtreye geri yıkama yaptırılır.
  7. Pano üzerindeki ekranlardaki düğmeler yardımı ile otomatik geri yıkama zamanlayıcısı istenilen dakika aralığında ayarlanır ve geri yıkama sayacı üzerinden kaç adet geri yıkama yapıldığı takip edilebilir.
  8. Kapatılması için şalter 1 konumundan 0 konumuna çevrilir.
  9. Arıza durumunda kırmızı alarm ışığı yanar. Bu ışık yandığında teknik servise bilgi verilir.