Doküman No
SÜFAK.TL.0089
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın ön tarafındaki vanadan su seviyesi ayarlanır.
  2. Cihazın açma kapama kolu çevirilir.
  3. Su Hazır ışığı yanacaktır.
  4. Buhar hazır ışığı yanana kadar beklenilir.
  5. Cihazın içine malzemeler yerleştirilir.
  6. Kapak kapatılır ve kapak hazır ışığı yanana kadar çevirilir.
  7. Cihaza konulan ürünlerin içerisine göre istenilen program seçilir ve sterilizasyon başlatılır.
  8. Sterilizasyon bittiğinde kapak açılmadan önce vakum tuşuna basılmalıdır ve basınç göstergesi 0-1 arasına gelene kadar beklenmelidir.
  9. Daha sonra kapak hazır lambası sönünceye kadar kapak yavaşça ve dikkatlice çevirilir.
  10. Kapak açıldıktan sonra cihaz kapatılır.