Döküman No
SÜFAK.TL.0058
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihazın fişini takınız, elektrik bağlantılarını kontrol ediniz.
  2. “ON/OFF” düğmesine basarak cihazı açınız.
  3. Tartım kabını terazinin üzerine koyunuz ve terazinin kapaklarını kapatınız.
  4. “T” (Tare) tuşuna basarak kabın darasını alınız.
  5. Tartılacak maddeyi tartım kabına koyunuz ve terazinin kapaklarını kapatınız.
  6. İşlem bittikten sonra kabı dışarı alınız.
  7. “ON/OFF” düğmesine basarak cihazı kapatınız.
  8. Cihazın fişini çekiniz.
  9. Terazinin içini temizleyiniz.