Döküman No
SÜFAK.TL.0054
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Eldiven, maske, gözlük, önlük, vb işinize özgü kullanılması gerekecek kişisel koruyucularınız ve gerekiyorsa laboratuvar kıyafetleriniz olmadan deney sürecine başlamayınız.
  2. Daha sonra destilasyon cihazının fişini prize takınız.
  3. Cihazın su vanasını açık konuma getiriniz.
  4. Analiz için gerekli saf malzemelerin yeterli ve hazır olduğundan emin olunuz.
  5. Cihazın üzerine cam balonları yerleştiriniz.
  6. Alt kısmına destilatın toplanacağı malzemeleri yerleştiriniz.
  7. Cihazın açma kapama düğmesini açık konuma getiriniz.
  8. Her bir ünite için sıcaklık butonlarını saat yönünde kullanarak istenilen sıcaklık ayarını yapınız.
  9. İşlem sonunda cihazı kapatarak örnekleri dikkatlice cihazdan alınız ve cihaz için gerekli temizlik işlemleri yapınız.