Doküman No
SÜFAK.TL.0086
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişini takınız.
  2. İç hazneye uygun seviyede su ekleyiniz.
  3. Güç düğmesini “0”dan “I” konumuna getirerek cihazı açınız
  4. “Mode” tuşuna basınız ve “yukarı” tuşu yardımıyla istenilen sıcaklığı ayarlayınız.
  5. “Safety” butonunu istenilen sıcaklığa ayarlayınız.
  6. Numuneyi su banyosuna yerleştiriniz.
  7. İşlem bittikten sonra numuneyi dışarı alınız.
  8. Güç düğmesini “I” den “0” konumuna getirerek cihazı kapatınız.
  9. Cihazın fişini çekiniz.