Doküman No
SÜFAK.TL.0005
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. UV sistem panolarının fişleri prize takılır.
  2. Ardından pano üzerindeki şalter 0 konumundan 1 konumuna getirilerek cihaz çalıştırılır.
  3. Pano üzerindeki kontrol panelindeki tuşlar yardımıyla çalıştırılacak UV lambaların seçimi yapılır.
  4. Aynı şekilde pano üzerindeki kontrol panelindeki tuşlar yardımıyla resetlenecek UV lambaların seçimi yapılır ve resetlenir.
  5. Kapatılması için şalter 1 konumundan 0 konumuna getirilerek cihaz kapatılır.
  6. Arıza durumunda kırmızı ışık yandığında teknik servise bilgi verilir.