Doküman No
SÜFAK.TL.0045
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihaz her zaman elektrik bağlantı prizine takılı durumdadır.
  2. İlk kez cihaz açıldığında on/off anahtarı “on” yönünde çevrilmelidir.
  3. Cihaza örnek koymak ya da çıkarmak için kapaktaki kapı kolunu yukarı çekilerek açılır.
  4. Örnekler alındıktan ya da yeni örnek yerleştirildikten sonra rafların kapakları kapatılır.
  5. Cihazın ön kısmında kontrol paneli bulunmaktadır. Burada sıcaklık göstergesi bulunmakta olup, sıcaklık oC cinsinden gösterilmektedir.
  6. Uygun şekilde (kime ait olduğu, tarih, laboratuvar adı vs.) ve dondurucuya dayanıklı kutulara koyarak paketlediğiniz malzemeleri yerleştirdikten/aldıktan sonra cihaz kapağını sıkıca kapatınız.
  7. Malzemelerinizi yerleştirirken veya alırken kesinlikle diğer malzemeleri dondurucu dışına çıkarmayınız, bekletmeyiniz ve/veya habersiz şekilde yerlerini değiştirmeyiniz.
  8. Malzemelerinizi yerleştirirken veya alırken sıcaklığın yükselmemesi ve karlanma olmaması için hızlı bir şekilde hareket ediniz; iç bölme ve cihaz kapaklarını uzun süre açık bırakmayınız.
  9. Cihazın alarm vermesi veya sorun ile karşılaşılması durumunda sorumlulara bildiriniz.