Doküman No
SÜFAK.TL.0031
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın arka tarafında bulunan düğmeyi açık konuma getiriniz.
  2. Isı ve hız düğmelerinden gerekli ayarlamayı yapınız.
  3. Karıştırılması istenilen çözelti içine manyetik balık koyunuz.
  4. Tam çözünme gerçekleştikten sonra içerisindeki manyetik balığı manyetik çubuklar ile çıkarınız ve cihazı arka tarafında bulunan düğmeden kapatınız.