Döküman No
SÜFAK.TL.0070
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı :

       1.  Cihazın sağ yan tarafında bulunan FAN düğmesine basarak fanı çalıştırınız. FL    düğmesine basarak florasan ışığı açınız.

  2.   Kimyasal maddelerle sadece çeker ocak altında ve eldivenle çalışınız. Mümkün   oldukça çeker ocağın kapağını kapatarak “çekme” modunda kullanınız.

              3.   Kabinin ön tarafındaki camı uygun çalışma mesafesini ayarlayarak yukarı kaldırınız.

              4.  Çalışma bitince fan ve florasan ışık düğmeleri kapatılır ve kabin camı kapatılır.

  5.  İşiniz bittikten sonra çöplerinizi çöp kutusuna atınız. Cihaz içinde bırakılan tüm      kutuların etiketlerini hemen okunacak şekilde öne bakar vaziyette bırakınız.