Döküman No
SÜFAK.TL.0072
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihazın fişini takınız, elektrik bağlantılarını kontrol ediniz ve temiz olmasına dikkat ediniz.
  2. Açma/kapama düğmesini basıp cihaz açınız.
  3. Cihazın üzerindeki “set” tuşuna basılı tutarak aşağı-yukarı okları ile sıcaklık ayarlamasını yapınız.
  4. İnkübatörün kapağı açılarak numune yerleştiriniz ve iç cam kapağı kapatınız.
  5. Cihazın dış kapağını sıkıca kapatınız.
  6. Çalışma sonunda inkübatörün kapağı açınız ve malzemeleri alınız.
  7. Açma/kapama düğmesini basılı tutarak cihazı kapatınız.
  8. İşlem bittikten sonra gerekli temizlik işlemleri yapılır.