Döküman No
SÜFAK.TL.0034
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihazın elektrik bağlantısının takılı olduğunu kontrol ediniz.
  2. Ön panelde bulunan anahtarı “ON” konumuna çevirerek cihazı çalıştırınız.
  3. Normal akıma (0,4) ulaşana kadar bekleyiniz. Ön panelde bulunan “N” bölümünün yeşil ışığı yandığında alarm çalacaktır.
  4. Sonrasında kabinin alt kısmında bulunan UV lamba camlı bölüme yerleştirilerek panelde bulunan “UV” tuşuna basılarak iç kabinin steril edilmesi sağlanır. Bu işlem 15 dakika sürmektedir.
  5. Steril etme işlemi tamamlandıktan sonra “STAND BY” tuşu aktif olacaktır. Bu tuşu kapatarak kabin içinde çalışmaya geçilebilir.
  6. Çalışma tamamlandıktan sonra gerekli temizlik yapılıp ön paneldeki anahtar “OFF” konumuna getirilerek cihaz kapatılır.