Doküman No
SÜFAK.TL.0065
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
  2. Cihazın üst tarafında bulunan düğmeyi “Açık” konuma getiriniz.
  3. Cihazın camını kaldırmadan “UV” tuşuna basarak 15 dakika bekleyiniz.
  4. Bu süre sonunda “UV” tuşunu kapatınız.
  5. Kabinin ön tarafındaki camı alarm sesi sonlanana kadar yukarı kaldırınız.
  6. “FAN” düğmesine basarak fanı çalıştırınız.
  7. Lamba simgesine bulunan düğmeye basarak florasan ışığı açabilirsiniz.
  8. Çalışmaya başlamadan önce %70’lik etil alkol ile kabin içini temizleyiniz.
  9. Çalışma bittikten sonra tekrar kabin içini %70’lik etil alkol ile temizleyiniz
  10. Cihazın üzerindeki UV tuşuna basarak 15 dakika boyunca kabinin içerisinin steril olmasını sağlayınız.