Doküman No
SÜFAK.TL.0035
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihaz arka tarafta bulunan açma kapama düğmesinden çalıştırılır ve kapağı yukarı kaldırılarak açılır.
  2. Cihazın kendini test etmesi beklenir.
  3. Test işlemi sonunda led ekran üzerinde yeni bir protokol oluşturulur veya kayıtlı protokollerden biri seçilir.
  4. Örnekler kuyucuklara yerleştirilir ve kapağı aşağı doğru bastırılarak kapatılır.
  5. Led ekran üzerinde gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra “RUN” tuşuna basılarak reaksiyon başlatırılır.
  6. Reaksiyon tamamlandıktan sonra “CANCEL” tuşuna basılarak işlem sonlandırılır.
  7. Kapağı kaldırılarak açılır ve örnekler yerlerinden alınır.
  8. Cihaz açma kapama düğmesinden kapatılır.