Doküman No
SÜFAK.TL.0079
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Cihazın fişini prize takınız ve cihazın otomatik ağırlık kalibrasyonunu yapmasına izin veriniz.
  2. Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın sağ alt tarafında bulunan kısımda kırmızı yuvarlak çizgi ile belirtilen yuvarlak içerisine hava kabarcığının girmesini sağlayarak cihazı denge konumuna getiriniz.
  3.  ‘’Power’’ düğmesine basılı tutarak cihazı açınız.
  4. Cihazın tartım yapılacak kısmına uygun bir kap koyarak tartım işlemini yapınız.
  5. “®0/T¬” tuşuna basılarak kabın darası alınır, tartılacak malzeme tartım kabına eklenir. Max. tartım limiti; dara ağırlığı dahil toplam 5200 gramdır.
  6. Tartım işlemi bittikten sonra ’Power’ tuşuna basılı tutarak teraziyi kapatınız ve fişini çekiniz. Tartım bölgesini ve teraziyi temizleyiniz.