Doküman No
SÜFAK.TL.0097
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

 1. Bakteri, hücre, doku, protein gibi örneklerin uzun süreli olarak -80 ºC koşullarında muhafaza edilmesi amacı ile kullanılır.
 2. Thermo Electron Corporation marka 700 serisine ait derin dondurucular çevre koşullarına göre -50 ve -86 ºC aralığında çalışırlar. Cihaz fabrikadan  -80 ºC’ye ayarlı şekilde çıkmıştır.
 3. Şebeke geriliminin 230 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.
 4. Cihaz her zaman elektrik bağlantı prizine takılı durumdadır.
 5. Cihaza örnek koymak ya da çıkarmak için dış kapaktaki kapı kolu açılır.
 6. Cihazın içinde 4 ayrı raf vardır ve bölmelerin her biri kapaklı olup, kapaklarda kilit bulunmaktadır. Örnekler alındıktan ya da yeni örnek yerleştirildikten sonra rafların kapakları kapatılır.
 7. Daha sonra en dış kapak kapatılarak, kapı kolunun kapalı konumda olduğundan emin olunmalıdır.
 8. Cihazın ön kısmında kontrol paneli bulunmaktadır. Bu kısımda mini klavye ve göstergeler bulunmaktadır. Burada sıcaklık göstergesi bulunmakta olup, sıcaklık oC cinsinden gösterilmektedir.  Alarm göstergesi, alarm süresinde yanıp söner. Sesli alarmı susturmak için susturma tuşu da kontrol panelinde yer alır. Alarm panelinde güç arızası, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, prob arızası, kapının açık kaldığı bildirimi, kondensörün ısınması gibi durumları bildiren göstergeler bulunmaktadır.
 9. Kullanıma, ortam koşullarına ve ayar ihtiyacına bağlı olarak cihazın kontrol probunun kalibre edilmesi gerekebilir
 10. Cihaz laboratuar ve oda koşullarında, dik konumda kullanıma uygundur.
 11. Cihazın kullanılabilir hacmi 368 litredir. Cihaz 84.6 cm genişliğe, 197.6 cm uzunluğa ve 78.7 cm derinliğe sahiptir. Cihazın iç boyutları ise 58.4 cm genişlik, 130.8 cm yükseklik  ve 49 cm derinliktir.
 12. Cihazın bulunduğu ortam koşullarının 5-40 oC olmalıdır.
 13. Cihazın konumunun, ısıtma ya da soğutma giriş ya da çıkış sisteminin olduğu yerlerden uzakta olması gerekmektedir.
 14. Cihazın kapı açma sayısını minimumda tutmaya özen gösterilmesi gerekir.
 15. Cihaz kapısının açık kalma süresini minimumda tutmaya özen gösterilmelidir.
 16. Cihazın kapısının kapandığından emin olunmalıdır.
 17. Cihazın alarm destek pilinin 2 yılda bir değiştirilmesi gerekmektedir.
 18. Hava filtresinin her ay kontrol edilmesi gerekmektedir.
 19. Cihazdan normal dışı ses geldiğinde ya da cihaz normal dışı titreşim yaptığında kondenser fan motoru kontrol edilmelidir.
 20. Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.
 21. Depolanması: Cihaz biyolojik örneklerin uzun süreli depolanması amacı ile kullanıldığından daima fişe takılı olmalıdır.
 22. Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.