Döküman No
SÜFAK.TL.0060
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

 1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol edilir.
 2. Otoklavı çalıştırmadan önce su ve hava kontrol edilmelidir.
 3. Atık su bidonu kontrol edilmeli ve varsa, bu atık su boşaltılmalıdır.
 4. Cihazı açtıktan sonra sepetine malzemeler yerleştirilir.
 5. Şişelerin kapakları tamamen kapatılmamalıdır.
 6. Otoklavda kullanılacak su, saf su veya deiyonize su olmalıdır.
 7. Cihazın arka kısmında bulunan açma/kapama düğmesi “On” konumuna getirilir.
 8. Malzemeler otoklava yerleştirildikten sonra cihazın kapağı saat yönünde çevrilerek sıkıca kapatılır.
 9. Cihaz üzerinde bulunan kontrol panelinden sıcaklık ayarları “SET/START/STOP” düğmesini saat yönünde çevirerek gerçekleştirilir ve bu tuşa basılarak işlem onaylanır.
 10. “Main düğmesine basılarak süre ayarlarına geçilir ve aynı şekilde istenilen süre “SET/START/STOP” düğmesini saat yönünde çevirerek gerçekleştirilir ve bu tuşa basılarak sterilizasyon işlemi başlatılır.
 11. Cihaz soğuduktan sonra kapağı açılır ve işlem bittikten sonra cihaz kapatılır.
 12. Kesinlikle cihazın vakum göstergesi sıfıra inmeden kapağı açmayınız.