Doküman No
SÜFAK.TL.0010
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihaz denize atılmadan önce sensörler üzerinde bulunan koruma kapakları çıkartılmalıdır.
  2. Cihaz çalıştırılmadan önce sensörlerin deniz suyuna adapte olmasını sağlamak için en az 45 saniye süreyle bütün gövde su içerisinde olacak şekilde suya daldırılmalıdır.
  3. Bu süre sonunda cihaz gövdesinin yan tarafında yer alan açma-kapama düğmesi On konumuna getirildikten sonra cihaz suya daldırılır.
  4. Cihaz su içerisinde örnekleme derinliğine yavaş bir şekilde indirilip tekrar aynı hızda geri çekilir.
  5. Tekne üstüne alınan cihazın düğmesi Off konuma getirilerek veri alımı durdurulur.
  6. Cihazın tamamı tatlı suyla, sensörler ise saf su ile yıkandıktan sonra koruma kapakları kapatılır.
  7. Cihaz içerisindeki veriler uygun yazılım kullanılarak aktarım sağlanır.