Doküman No
SÜFAK.TL.0038
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihaz açma-kapama düğmesinden açılır ve dijital ekranın hazır olması beklenir.
  2. “COVER” tuşuna basılarak cihazın kapağı açılır.
  3. Hangi tip numune kabıyla çalışılacaksa ona göre rotor cihaza yerleştirilir (Örnek; 96’lık Plate, 50 mL’lik veya 15 mL’lik falcon tüp için rotorlar).
  4. Örnekler eşit ağırlıkta karşılıklı olarak rotor üzerine yerleştirilir.
  5. “SET” tuşuna basılarak rotor numarası girilir ve daha sonra dönme hızı ve süresi belirlenir.
  6. Cihazın kapağı kapatılarak “START” tuşuyla işlem başlatılır.
  7. İşlemin tamamlanmasının ardından “STOP” tuşuna basılarak işlem sonlandırılır.
  8. “COVER” tuşuna basılarak cihazın kapağı açılır ve örnekler içerisinden alınır.
  9. Cihaz açma-kapama düğmesinden kapatılır.