Döküman No
SÜFAK.TL.0087
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

  1. Cihazın fişini takınız.
  2. Güç düğmesine basarak cihazı çalıştırınız.
  3. Probu çözelti içerisine daldırınız ve ekrandaki pH değerini okuyunuz.
  4. Çalışma bittikten sonra probun ucunu temizleyiniz ve kurulayınız.
  5. Probu elektrolit çözeltisi içerisine daldırınız.
  6. Güç düğmesine basarak cihazı kapatınız ve fişini çekiniz.