Doküman No
SÜFAK.TL.0087
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişini takınız.
  2. Güç düğmesine basarak cihazı çalıştırınız.
  3. Probu çözelti içerisine daldırınız ve ekrandaki pH değerini okuyunuz.
  4. Çalışma bittikten sonra probun ucunu temizleyiniz ve kurulayınız.
  5. Probu elektrolit çözeltisi içerisine daldırınız.
  6. Güç düğmesine basarak cihazı kapatınız ve fişini çekiniz.