Döküman No
SÜFAK.TL.0024
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Kullanma Talimatı

  1. Cihaz şebeke suyuna hat alma vanası ve t aparatı ile bağlanır.
  2. Cihaz elektrik prizine takılır.
  3. Cihazın ön kısmında yer alan renkli anahtar 0 konumundan I konumuna getirilir.
  4. Saf su üretim işlemi bittikten sonra cihazın ön kısmında yer alan renkli anahtar I konumundan 0 konumuna getirilerek cihaz kapatılır.
  5. Ulaşılmak istenilen saf su iletkenlik değeri cihazın saf su çıkış kısmından numune alınarak ölçülür. Haftalık olarak saf su iletkenlik değeri not edilir. İleride filtre değişimi için bu önemlidir.