Döküman No
SÜFAK.TL.0073
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı :

 

  1. Cihazın fişinin takınız.
  2. Cihazın ön kısmında bulunan ‘’OFF’’ düğmesini yukarı çevirerek cihazı çalıştırınız ve ışık miktarını ayarlayınız.
  3. Işık kaynağının teleskobik kollarının pozisyonunu inceleyeceğiniz numuneye göre ayarlayınız.
  4. Çalışma bitince  ‘’OFF’’ düğmesi sola çevrilerek kapatılır ve cihazın fişi çıkarılır.