Döküman No
SÜFAK.TL.0044
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Derin dondurucu üzerinde bulunan elektronik ekran üzerinden istenilen sıcaklık ayarlarını “Set Temp” tuşuna basarak ayarlayınız.
  2. Sıcaklık ayarları yapıldıktan sonra “Start” tuşuna basarak cihazı çalıştırınız.
  3. İçerisine ürünleri koymak için cihazın üzerindeki mandalı uygun konuma getirerek dolap kapağını açınız.
  4. Sadece malzemelerinizin bulunduğu veya malzemelerinizi koymak istediğiniz bölmenin iç kapağını açınız.
  5. Uygun şekilde (kime ait olduğu, tarih, laboratuvar adı vs.) ve dondurucuya dayanıklı kutulara koyarak paketlediğiniz malzemeleri yerleştirdikten/aldıktan sonra iç bölme kapağını ve cihaz kapağını sıkıca kapatınız.
  6. Malzemelerinizi yerleştirirken veya alırken kesinlikle diğer malzemeleri dondurucu dışına çıkarmayınız, bekletmeyiniz ve/veya habersiz şekilde yerlerini değiştirmeyiniz.
  7. Malzemelerinizi yerleştirirken veya alırken sıcaklığın yükselmemesi ve karlanma olmaması için hızlı bir şekilde hareket ediniz; iç bölme ve cihaz kapaklarını uzun süre açık bırakmayınız.
  8. Cihazın alarm vermesi veya sorun ile karşılaşılması durumunda sorumlulara bildiriniz.