Doküman No
SÜFAK.TL.0032
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

1. Mikroskobun üzerindeki koruma kılıfı çıkarılır.

2. Oküler ve mercekler ketensiz yumuşak (tülbent olabilir) bir bezle temizlenir.

3. İncelenecek olan preparat (lam ve lamel arasına yerleştirilmiş örnek) mikroskop tablasına yerleştirilir.

4. Mikroskobun fişi çalışma alanı üzerindeki prize takılır.

5. Mikroskop açma/kapama düğmesinden açılır.

6. En küçük ölçekli objektif incelenecek alan hazır konuma getirilir (makro vida ile tabla ayarı yapılır).

7. Işık gereksinimine göre mikroskobun sağ tarafındaki lamba düğmesinden ışık seviyesi ayarlanır.

8. İhtiyaca binaen gerekli büyütme objektifleri rovelver yardımı ile değiştirilir (10X’den 40X’e çıkartılır).

9. En büyük objektif olan 100X büyütmeli objektif “immersiyon yağı” ile birlikte kullanılır. İhtiyaç durumunda lamel üzerine immersiyon yağı damlatılarak materyal incelenir. İnceleme işlemi bittikten sonra Xylol ile 100X objektif temizlenir.

10. Çalışma bittikten sonra mikroskop kapatılır. Objektif en düşük büyütmeye getirilir ve tabla aşağı indirilir. Preparat tabladan alınır.

11. Mikroskop fişi prizden çıkartılır ve ilgili bölüme yerleştirilir.

12. Koruma kılıfı üzerine örtülür.