Döküman No
SÜFAK.TL.0030
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihaz Açma/Kapatma” düğmesine basılarak açılır.
  2. Cihazın üst kısmında bulunan bölüme örneklerin bulunduğu tüpler yerleştirilerilir.
  3. Cihazda çalkalama hızı (rpm), sıcaklığı (T) ve süresi cihazın üzerinde ki tuşlardan ayarlanıp “RUN” tuşuna basılarak işlem başlatılır.
  4. İşlemi sonlandırmak için “STOP” düğmesine basılır.
  5. Cihazdan örnekler alınır.
  6. Cihaz “Açma/Kapatma” düğmesinden kapatılır.