Doküman No
SÜFAK.TL.0080
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Cihazın fişini prize takınız.
  2. ‘’Power’’ düğmesine basılı tutarak cihazı açınız.
  3. Tartmak istediğiniz malzemeyi terazi üzerine yerleştiriniz. Bir kap içerisinde tartım yapıyorsanız kabı ilk önce teraziye yerleştirip dara (Tare) tuşuna basınız.
  4. Max. tartım limiti; dara ağırlığı dahil toplam 30 kg’dır.
  5. Tartım işlemi bittikten sonra ’Power’ tuşuna basılı tutarak teraziyi kapatınız ve fişini çekiniz. Tartım bölgesini ve teraziyi temizleyiniz.