Döküman No
SÜFAK.TL.0080
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı :

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Cihazın fişini prize takınız.
  2. ‘’Power’’ düğmesine basılı tutarak cihazı açınız.
  3. Tartmak istediğiniz malzemeyi terazi üzerine yerleştiriniz. Bir kap içerisinde tartım yapıyorsanız kabı ilk önce teraziye yerleştirip dara (Tare) tuşuna basınız.
  4. Max. tartım limiti; dara ağırlığı dahil toplam 30 kg’dır.
  5. Tartım işlemi bittikten sonra ’Power’ tuşuna basılı tutarak teraziyi kapatınız ve fişini çekiniz. Tartım bölgesini ve teraziyi temizleyiniz.