Doküman No
SÜFAK.TL.0046
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. İlk defa çalıştırma durumunda buzdolabının fişini takınız. Buzdolabının fişini taşınma durumları ya da temizlik haricinde çıkarmayınız.
  2. Buzdolabının üzerinde yer alan butonu çevirerek soğutma seviyesini istediğiniz kademeye getirerek ayarlayınız.
  3. Buzdolabının içerisinde muhafaza etmek istediğiniz malzemeleri yerleştiriniz.
  4. Buzdolabı içerisinden kullanım amacıyla malzemelerinizi aldıktan sonra buzdolabı kapağını açık bırakmayınız!
  5. Buzdolabı içerisinde sıvı malzemeler saklıyorsanız sıvı ve katı yoğunluk farkına dikkat edecek şekilde kaplarınızı doldurunuz. Malzemeleri muhafaza edeceğiniz kapları, kap içerisine yerleştirdiğiniz malzemeye göre seçiniz.
  6. Cihazın alarm vermesi veya sorun ile karşılaşılması durumunda sorumlulara bildiriniz.