Döküman No
SÜFAK.TL.0057
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Kullanma Talimatı

 

  1. İlk defa çalıştırma durumunda buzdolabının fişini takınız. Buzdolabının fişini taşınma durumları ya da temizlik haricinde çıkarmayınız.
  2. Buzdolabının üzerinde yer alan butonu çevirerek soğutma seviyesini istediğiniz kademeye getirerek ayarlayınız.
  3. Buzdolabının içerisinde muhafaza etmek istediğiniz malzemeleri yerleştiriniz.
  4. Buzdolabı içerisinden kullanım amacıyla malzemelerinizi aldıktan sonra buzdolabı kapağını açık bırakmayınız!
  5. Buzdolabı içerisinde sıvı malzemeler saklıyorsanız sıvı ve katı yoğunluk farkına dikkat edecek şekilde kaplarınızı doldurunuz. Malzemeleri muhafaza edeceğiniz kapları, kap içerisine yerleştirdiğiniz malzemeye göre seçiniz.
  6. Cihazın alarm vermesi veya sorun ile karşılaşılması durumunda sorumlulara bildiriniz.