Döküman No
SÜFAK.TL.0092
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 1. Elektroforez cihazı DNA ve RNA moleküllerinin agaroz jel matriksinde elektroforetik ayrımı için kullanılır. Sistem jel dökmek ve koşturmak için gerekli bütün aksesuarları bulundurmaktadır.
 2. Cihaz elektroforez güç kaynağına bağlanarak kullanılmaktadır. Elektroforez tankı topraklanmamalı ve 300 V veya 30 watt üzerinde elektriksel güç uygulanmamalıdır. Farklı boyutlarda DNA veya RNA moleküllerinin ayrımı için farklı konsantrasyonlarda ve kalınlıkta jel hazırlanmaktadır. Değişik jel kalınlıklarına göre kullanılacak tampon miktarı değişmekte ve maksimum 1 cm jel kalınlığı için 1400 ml tampon kullanılabilmektedir. Tepsiye dökülecek jel sıcaklığı 80°C’yi geçmemelidir.
 3. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.
 4. Cihaz kullanılacak güç kaynağına yakın, kuru ve güvenli bir yere yerleştirilir.
 5. Tankın ayarlanabilir ayakları kullanılarak su terazisi içindeki hava kabarcığı tam merkeze gelecek şekilde ayarlanır.
 6. Her iki kauçuk blok jel tepsisinin iki yanına takılır ve tepsi tanka yerleştirilir.
 7. Çalışmaya uygun sayıda kuyu içeren tarak seçilir ve kauçuk bloklara paralel, katoda (siyah uç) yakın tarafa yerleştirilir.
 8. Analizi yapılacak DNA moleküllerinin boyutuna uygun konsantrasyonda jel hazırlanır, kaynadıktan sonra 80°C’ye soğutulur ve jel tepsisine dökülür.
 9. Jelin soğuması ve tamamen sertleşmesi beklenir.
 10. Jel tepsisi örnek kuyucukları katoda yakın olacak şekilde tanka yerleştirilir ve üzerinde 1mm yükseklik olana kadar elektroforez tamponu doldurulur.
 11. Örnekler hazırlanır ve kuyucuklara yüklenir.
 12. Sürgülü güvenlik kapağı sürülerek kapatılır ve her iki elektrod bağlantı ucunun tam oturduğu kontrol edilir.
 13. Elektrod kablo uçları güç kaynağına takılır.
 14. Güç kaynağı açılarak gereken miktardaki voltaj ve/veya mA çıkışı ayarlanarak sistem çalıştırılır.
 15. Sistemin düzgün çalıştığı tank içerisindeki platin  elektrodlardan hava kabarcıkları oluşumu ile izlenir.
 16. Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.
 17. Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.
 18. Aşağıdaki durumlardan biri oluşursa cihaz kullanılmamalıdır.
 • Ana tanktan tampon sızıntısı olursa,
 • Sürgülü güvenlik kapağında veya tankta çatlak varsa,
 • Elektrik kablosu sıyrılmış ya da sıyrılmışsa
 1. Cihazın temizliği :

 • Jel tepsisini temizlemek için yumuşak laboratuar deterjanı ile yıkama yapılır, kritik çalışmalar için iç kısım tüy bırakmayan bir beze emdirilmiş etanol veya aseton ile silinip DEPC su ile durulanır ve kurumaya bırakılır.
 • Tepsi dışındaki hiçbir aksesuar, özellikle ana tankı temizlemek için alkol veya organik çözücüler kullanılmamalı, yalnızca yumuşak laboratuar deterjanı kullanılır.