Döküman No
SÜFAK.TL.0050
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihazın fişini takınız.
  2. Homojenizatör çubuğunu cihazına yuvasına yerleştiriniz ve tamamen yerine oturduğundan emin olunuz.
  3. Cihazın önünde bulunan “Power” düğmesini “On” konumuna getiriniz.
  4. İçerisine numunelerinizi koyduğunuz kapları homojenizatör çubuğunu tamamen daldırılacak şekilde ayarlayınız.
  5. Kullanılan kapları (erlen mayer, beher, tüp vs.) sıvının çıkabileceği en yüksek seviyesinden tutarak kullanınız.
  6. Cihazın üzerinde bulunan hız düğmesine bastıktan sonra saat yönünde döndürerek karıştırma hızını ayarlayınız.
  7. İşlem süresi sonunda cihazın “Power” düğmesi “Off” konumuna getirilerek kapatılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.