Doküman No
SÜFAK.TL.0069
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişini takınız.
  2. İç hazneye uygun seviyede su ekleyiniz. Cihaz her çalışma öncesinde haznedeki su seviyesi açısından kontrol edilmelidir. Haznedeki su distile su olmalıdır.
  3. Güç düğmesini “OFF”dan “ON” konumuna getirerek cihazı açınız.
  4. “SET” tuşuna basınız “yukarı” ve ‘’ aşağı’’ tuşları yardımıyla istenilen sıcaklığı ayarlayınız.
  5. Numuneyi su banyosuna yerleştiriniz.
  6. İşlem bittikten sonra numuneyi dışarı alınız.
  7. Çalışma bitince güç düğmesini “ON” dan “OFF” konumuna getirerek cihazı kapatınız.
  8. Cihazın fişini çekiniz.