Doküman No
MRLAB.FR. 0001
Yayın Tarihi
30.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

LC/MS-MS Analiz İstek Formu

Ad Soyad, Ünvan:    

Tarih:    

Tel:    

e-posta:    

İmza:    

Adres:    

RTE Üniversitesi

(Fakülte, Bölüm):    

Diğer Üni.

(Fakülte, Bölüm):    

Kamu Kurumu:

Özel Kuruluş:

Analiz hangi amaç için yapılacaktır?

Yüksek Lisans  Doktora  Proje  Diğer (Belirtiniz :……………………………………………………..)

Yüksek Lisans ve Doktora tezleri kapsamında yapılacak analiz/deneylerde analiz istek formu tez yürütücüsü tarafından yazılmalıdır.

FATURA BİLGİLERİ (Varsa Proje Bilgileri)

İlgili Proje ve No:    

Vergi Dairesi:    

Fatura Adresi:    

Vergi No:    

NUMUNE ve ANALİZ BİLGİLERİ

Numune sayısı:

Numune Muhtevası:

Kolon Tipi:

Kolon Sıcaklığı:

Mobil Faz(lar):

Akış Hızı:

Raf Sıcaklığı

Enjeksiyon Hacmi:

GRADİYENT KOŞULLARI

Süre

% A

%B

%C

%D

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Analiz Sonucu Gönderim Şekli:

   Posta/Kargo    E-posta    Elden                                          Örnek geri isteniyor mu?       Evet       Hayı

(Posta/Kargo ile dataları içeren CD gönderilecektir.)                                        Geri Alma şekli:              Elden     Kargo

Açıklamalar

KÜTLE DEDEKTÖRÜ ÖLÇÜM PARAMETRELERİ

İyon modu:    

Spray Voltage:    

Vaporizer Temperature:    

Sheath Gas Pressure:    

Aux Gas Pressure:    

Capillary Temperature:    

 

RTEÜ-MERLAB TARAFINDAN DOLDURULACAK

Analizi Yapan:    

Onay

Örnek Geliş Tarihi:    

Analiz Tarihi:    

Analiz Tutarı:    

Dekont Tarih/no: