Doküman No
MRLAB.FR. 0013
Yayın Tarihi
01.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Ad Soyad, Ünvan:    

Tarih:    

Tel:    

e-posta:    

İmza:    

Adres:    

RTE Üniversitesi

(Fakülte, Bölüm):    

 Diğer Üni.

(Fakülte, Bölüm):    

 Kamu Kurumu:

 Özel Kuruluş:

Analiz hangi amaç için yapılacaktır?

Yüksek Lisans  Doktora  Proje  Diğer (Belirtiniz :……………………………………………………..)

Yüksek Lisans ve Doktora tezleri kapsamında yapılacak analiz/deneylerde analiz istek formu tez yürütücüsü tarafından yazılmalıdır.

FATURA BİLGİLERİ (Varsa Proje Bilgileri)

İlgili Proje ve No:    

Vergi Dairesi:    

Fatura Adresi:    

Vergi No:    

NUMUNE ve ANALİZ BİLGİLERİ

Numune Kodu

Yapılacak analiz

Basınç Tipi

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Analiz Sonucu Gönderim Şekli:

   

   Posta/Kargo    E-posta    Elden                                          Örnek geri isteniyor mu?       Evet       Hayır

 

(Posta/Kargo ile dataları içeren CD gönderilecektir.)                                        Geri Alma şekli:              Elden     Kargo

                                                                                                                   

Açıklamalar      

(Ölçüm metodu ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemişse standart analiz metodu kullanılacaktır.)

(Hidrürlü sistemle çalışılacak elementlerin her biri için ayrı numune getirilmeli ve ayrı analiz formu doldurulmalıdır.)

RTEÜ-MERLAB TARAFINDAN DOLDURULACAK

Analizi Yapan:    

Onay

Örnek Geliş Tarihi:    

Analiz Tarihi:    

Analiz Tutarı:    

Dekont Tarih/no: