Doküman No
MRLAB.FR. 0021
Yayın Tarihi
01.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Ad Soyad, Ünvan:    

Tarih:    

Tel:    

e-posta:    

İmza:    

Adres:    

RTE Üniversitesi

(Fakülte, Bölüm):    

 Diğer Üni.

(Fakülte, Bölüm):    

 Kamu Kurumu:    

 Özel Kuruluş:    

Analiz hangi amaç için yapılacaktır?

Yüksek Lisans  Doktora  Proje  Diğer (Belirtiniz :……………………………………………………..)

Yüksek Lisans ve Doktora tezleri kapsamında yapılacak analiz/deneylerde analiz istek formu tez yürütücüsü tarafından yazılmalıdır.

FATURA BİLGİLERİ (Varsa Proje Bilgileri)

İlgili Proje ve No:    

Vergi Dairesi:    

Fatura Adresi:    

Vergi No:    

NUMUNE ve ANALİZ BİLGİLERİ

ÖRNEK CİNSİ

 İnorganik

Organik 

 Toz

 Film

Yığın (Bulk)

 Diğer

YAPILACAK İŞLEM BİLGİLERİ

Gelen Örnek Sayısı

    

Kesme Gerektiren Örnek Sayısı

    

Parlatma Yapılacak Örnek Sayısı

    

Kritik Noktada Kurutma Yapılacak örnek Sayısı

    

Au veya C kaplama yapılacak örnek sayısı

    

EDX Analizi yapılacak örnek Sayısı

    

 

Analiz Sonucu Gönderim Şekli:

   Posta/Kargo    E-posta    Elden                                          Örnek geri isteniyor mu?       Evet       Hayı

(Posta/Kargo ile dataları içeren CD gönderilecektir.)                                        Geri Alma şekli:              Elden     Kargo

Açıklamalar

Numune inceleme/analizine ilişkin  çalışma koşullarına  dair  varsa  tavsiyeler (Hızlandırma voltajı büyütme aralığı,  kaplama gerekliliği,  cinsi ve kalınlığı, EDX analiz cinsi, fotoğrafların hangi bölgelerden alınacağı vb.)

 

 

RTEÜ-MERLAB TARAFINDAN DOLDURULACAK

Analizi Yapan:    

Onay

Örnek Geliş Tarihi:    

Analiz Tarihi:    

Analiz Tutarı:    

Dekont Tarih/no: