Doküman No
MRLAB.FR. 0018
Yayın Tarihi
01.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Ad Soyad, Ünvan:   

Tarih:   

Tel:   

e-posta:   

İmza:   

Adres:   

RTE Üniversitesi

(Fakülte, Bölüm):   

 Diğer Üni.

(Fakülte, Bölüm):   

 Kamu Kurumu:   

 Özel Kuruluş:   

Analiz hangi amaç için yapılacaktır?

Yüksek Lisans  Doktora  Proje  Diğer (Belirtiniz :……………………………………………………..)

Yüksek Lisans ve Doktora tezleri kapsamında yapılacak analiz/deneylerde analiz istek formu tez yürütücüsü tarafından yazılmalıdır.

FATURA BİLGİLERİ (Varsa Proje Bilgileri)

İlgili Proje ve No:   

Vergi Dairesi:   

Fatura Adresi:   

Vergi No:   

NUMUNE ve ANALİZ BİLGİLERİ

NUMUNE TİPİ

Mineral/Kayaç

Metal-Alaşım

Seramik

Polimer

Biyolojik

Diğer

 

İSTENİLEN ANALİZLER:

   

Kantitatif analiz yapılacak numune sayısı

   

Kurutma yapılacak örnek sayısı ve derecesi

   

Öğütme yapılacak örnek sayısı

   

Presleme yapılacak örnek sayısı

   

 

Analiz Sonucu Gönderim Şekli:

 

    Posta/Kargo       E-posta       Elden                                          Örnek geri isteniyor mu?          Evet          Hayır

 

(Posta/Kargo ile dataları içeren CD gönderilecektir.)                                        Geri Alma şekli:                 Elden        Kargo

 

Açıklamalar   

(Ölçüm metodu ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemişse standart analiz metodu kullanılacaktır.)

 

RTEÜ-MERLAB TARAFINDAN DOLDURULACAK

Analizi Yapan:   

Onay

Örnek Geliş Tarihi:   

Analiz Tarihi:   

Analiz Tutarı:   

Dekont Tarih/no: